home
ons bedrijf
geschiedenis
medewerkers
ons bedrijf
apk/onderhoud
inruil/aanschaf
taxatie/financiering
kentekenplaten
occasions
volkswagen
audi
kevers
overig
contact
informatie
route/kaart
 
kenteken
 
Garage/Automobielbedrijf A. Bochanen & Zonen
Over deze website / disclaimer


Disclaimer
Hoewel deze website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, is het Automobielbedrijf A. Bochanen & Zonen niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de informatie, die aangeboden wordt op deze site of op websites waarnaar wordt verwezen.
Aan de inhoud van deze website kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend of aanspraken worden gemaakt. Voordat u handelt op basis van de geboden informatie, dient u deze eerst te verifiëren bij de aanbieder en naar de van toepassing zijnde voorwaarden te vragen.

Copyright 2004 - 2017
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden gekopieerd dan wel opgeslagen in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze. Voor een legale afhandeling hiervan is (schriftelijke) toestemming vooraf nodig van het Automobielbedrijf A. Bochanen & Zonen.

Credits
Inhoud: Automobielbedrijf A. Bochanen & Zonen
Vormgeving, concept, scripts & techniek: DG Graphic Design - Creatieve Partner in Beeld
       
Bovag Garage Garage/Automobielbedrijf A. Bochanen & Zonen RDW Erkend